An Nuacht is déanaí

Na Scéalta is déanaí

Fáilte go Gaelscoil Charman

Cuirimid fáilte romhat chuig leathanach Gaelscoil Charman.

Seo í ár bpríomhoide Áine Uí Ghionnáin.

Téigh go bun an Leathanaigh don Fhéilire.

Liosta Laethanta Saoire anseo.

Tomás Ó Gallchóir

 Bainisteoir Ghaelscoil Charman

Is mór an chúis bhróin é don phobal scoile i nGaelscoil Charman an drochscéal  faoi bhás Thomáis Ó Gallchóir - Bainisteoir an Bhord Bainistíochta - a chloisteáil .

 Bhí an-ómós againn uile don bhainisteoir inniúil  Tomás. Bhí a shuim sa teanga agus sa chultúr le feiscint i ngach gné dá shaol agus thug sé spreagadh duinn uile a d’oibrigh taobh leis.

 Tá bainisteoir agus treoraí cumasach, léirsteanach caillte againn i nGaelscoil Charman. Ba dhuine faoi leith é.

 Tá athair agus anam chara iontach caillte ag Áine, Hugo, Martha agus Conall.

 Tá cara dílis caillte againn uile.

  I bParthas na nGrást go raibh sé.

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99