Please reload

Follow Us

June 3, 2020

We want to acknowledge the wonderful artistic work of Róise i Rang 2, who is spreading positive messages throughout the community. They are hanging on the school railings for all to enjoy - Aren't they just fabulous!

 Sárjab, a Róise!

Supporting Our Frontline Heroes

June 3, 2020

Ag Tacú na Seirbhísí Tosaigh

Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt do Róise i Rang 2 a rinne sárobair ealaíne chun teachtaireachtaí dearfacha a scaipeadh. Crochadh iad ag geataí na scoile. Nach bhfuil siad go hálainn ar fad!

 Sárjab, a Róise!

April 3, 2020

Please find attached useful social stories and visuals for children that clearly explain what is happening with Coronavirus (Covid-19).  With ongoing school closures and interruptions to normal routines some children may have increasing concerns or questions about Covi...

March 29, 2020

A Thuistí, 

Tá suíomh obair bhaile daltaí eagraithe ag na múinteoirí agus an phaindéim ag dul ar aghaidh. Níl ann ach treoir - Ní gá an obair a dhéanamh muna n-oireann sé daoibh. Seo é an seoladh   

https://sites.google.com/gaelscoilcharman.ie/gaelscoil-charman-obai...

March 23, 2020

  Déan cliceáil thíos - Eipe

asóid amháin gach lá

https://rtejr.rte.ie/10at10/  

Cliceáil Gaeilge. 

Click the above link and click on 'Gaeilge'. do an episode a day.

March 19, 2020

Bhaineamar taitneamh as an gceol traidisiúinta a bhí á sheinnt ag na ceoltóirí. Bhí an bosca ceoil á sheinnt ag Daidí Kitty.

Bhí bricfeasta againn lenár gcairde Rang 5. Bhíomar ag labhairt as Gaeilge.

Bhíomar ag imirt cluiche sa rang. Cén ainmhí mé? Chuireamar ceisteanna...

Ar an 5ú de Márta 2020 bhí rang a 5 san RDS. Bhí lá iontach ag an rang. Rinneamar tionsciodal ar ‘an feabhsaíonn aird paistí tar éis aclaíocht a déanamh?’ Chuaigh an rang timpeall an scoil i grúpaí chun an tionscadal a dhéanamh. Bhí teist déanta ar gach rang. Ar dtús b...