top of page

Policies

 
 • Covid-19 Policy Statement
 • Covid-19 School Response Plan 2021
 • Measúnú Riosca Meán Fómhair 2020 (nuashonraithe Mí na Nollag 2020)
 • Polasaí­ Iontrála/ Enrolment Policy​ 2022
 • Polasaí Tinrimh Scoile- School Attendance
 • Obair Bhaile- Homework
 • Cód Iompraíochta- Code of Behaviour
 • Cód Iompraí­ochta na Naíonáin /Code of Behaviour for Infant classes
 • Beartas Frithbhulaíochta 2021Anti Bullying Policy​​
 • Internet Usage-Polasaí maidir le h-úsáid Inghlactha ar an Idirlíon
 • Child Protection /Risk Assessment -Ráiteas maidir le Cumhdach Leanaí 2021 & Measúnú Riosca
 • Parents' Grievances -Nósanna Imeachta Gearáin a láimhseáil do Thuismitheoirí
 • Cleachtas Gaeilge

 • Distance Learning -Polasaí Chianfhoghlama 2021

 • Critical Incident-Teagmhais Criticiúil 2022

 • Uniform Policy - Polasaí Éadaí Scoile 2023

bottom of page