• Scoil Charman

Aistear i Naíonáin Bheaga


Bhí Naíonáin Bheaga ag obair ar an téama "Sa Bhaile" le déanaí. Bhí gníomhachtaí éagsúla ar siúl acu bunaithe ar an téama sin. Bhain siad an-taitneamh astu.


Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99