Would you believe it?.......Snow in Gaelscoil Charman!


Nach aingeal é Ruairí!

Children from all classes throughly enjoyed playing in the snow on the last day of February.Their smiles are wonderful to behold!

1. What a wonderful angel Ruairí makes!

2. Calum, Eoin, C.J. agus Darragh gettind ready to throw their snowballs.

3. A new pupil joins Rang 6 - An tUasal Fear Sneachta!

4. Children having fun at lunchtime.

Calum, Eoin, C.J. agus Darragh réidh chun a liathróidí sneachta a chaitheamh.

Dalta nua i Rang 6 - An tUasal Fear Sneachta!

Páistí ag spraoi sa sneachta ag am lóin.

Holly, Abi agus Sorcha ó Rang 5 preparing for their snowball fight.

Holly, Abi agus Sorcha ó Rang 5 ag ullmhú chun troda le liathróidí sneachta

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum

Ósclófar an scoil ar an 31ú Lúnasa agus táimid ag súil le fáilte a chur romhaibh thar n-ais. Is fada linn bhur nuacht agus scéalta go léir a chloisteáil i ndiaidh an tSamhraidh. Tosnófar an scoil ag 8