top of page

Nuachtlitir Márta 2018

Laethanta inseirbhíse

Tá inseirbhís ar fáil dona múinteoirí maidir le caomhnú páistí . Tá ar gach scoil an traenáil seo a dhéanamh agus ráiteas/ polasaí a chur le chéile roimh deireadh na míosa. Beidh Ráiteas Scoile curtha le chéile ag an mBord Bainistíochta agus beidh sin ar fáil do Phobal na Scoile.

Glas nua ar an doras tosaigh

Tá taighde agus plé déanta ag an mBord Bainistíochta ar modhanna difriúla an ionad fáilte agus doras tosaigh a dhéanamh níos sabháilte. Beidh glas ar an doras tosaigh as seo amach agus ní bheidh cead isteach gan an glas a scaoileadh ón oifig. Scaoilfidh Caroline an glas as an doras le cead isteach a thabhairt do chuairteoirí. Beidh an glas bainte as an doras go huath oibreach ag oscailt agus dúnadh na scoile.

Suíomh nua na Scoile

Tá an suíomh nua beo anois. Beidh foireann na scoile agus na páistí ag cur leis diaidh ar ndiaidh. Nuair a thagann ábhair aníos beidh sé suas ar an suíomh. Míle buíochas do Paul Flannagan athair le Saoirse agus Alannah a chabhraigh linn an suíomh nua a bhunú. Tá súil againn go mbeidh sé níos éascaí ar thuismitheoirí an suíomh seo a lámhseáil.

Rith Spraoi

Beidh an réamh obair ag tosnú arís maidir leis an Rith Spraoi.. Má tá suim ag aon thuismitheoir bheith bainteach bheadh fáilte rompu ag na cruinnithe,. Déan teagmháil le Caroline san oifig agus tabharfaidh sí an t-eolas duit.

Lá na bpancóga

D’éirigh linn €210 a bhailiú ar lá na bpancóga. Buíochas dona tuismitheoirí a dhein an cocaireacht ar an lá agus Rang a Sé a chabhraigh.

Dátaí Tábhachtacha

Márta 13ú An Chéad Fhaoistin

Márta 16ú Lá Glas. Is féidir eadaí glasa a chaitheamh ar an lá

Márta19ú Lá saoire Banc

Márta 22ú Coineartú Páiste críochnaithe ag 12.00

Márta 23ú Laethanta Saoire na Cásca páistí críochnaithe ag 12.00 a chlog

Aibreán 9ú Filleadh tar éis laethanta saoire na Cásca

Aibreán 10ú “ Cycle Right Programme” Rang a 6

143 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page