We love hip-hop!

Children from i Naíonáin Bheaga, Naíonáin Mhóra, Rang a hAon

and Rang a Dó are enjoying hip-hop lessons at the moment. They look forward to Mondays to learn a new dance!

61 views

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99