Wow....Lá Peile Iontach!

Chuir St. Mary's Maudlintown fáilte roimh Rang a 3 agus Rang a 4 nuair a thug siad seans dúinn páirt a ghlacadh i mBlitz Peile ar an gCéadaoin, 16ú Bealtaine agus a thiarcais... an-lá a bhí againn!

D'imir buachaillí agus cailíní i gcúig chluiche peile iomaíocha agus bhaineamar uilig ard-sult as imirt in aghaidh cúig scoil eile.

Bhí deis imeartha ag cách, a bhí sciath ghuma acu - cuid acu, nach n-imríonn, ag geallúint dúinn go leanfaidís ar aghaidh ag imirt peile le club éigin as seo amach.

Shiúileamar an bealach is giorra go dtí an pháirc - eolas ón taobh istigh ag Múinteoir Dean!

Chuireadh fáilte is fiche romhainn i Maudlintown go cinnte agus rinne St. Mary's gach is a bhí ar a gcumas acu chun aire a thabhairt dúinn. D'eagraigh Trevor agus a choiste an blitz i mbealach iontach agus rith gach rud go seolta. B'e Múinteoir Dean an príomhstiúrthóir ar an lá agus gabhaimid buíochas mór leis.

Shiúileamar abhaile tuirseach traochta ach fíor, fíorsásta lenár gcuid!

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Athrú ar Dhátaí na Laethanta Saoire

Beatha agus Sláinte Tá súil agam go bhfuil gach duine slán sábháilte. Bhí sé beartaithe againn 18ú &19ú Feabhra a thógaint mar bhriseadh leath téarma an bhliain seo. Bhí saoire eile beartaithe ón 8ú--

Cianfhoghlaim 2021

Tá brón orainn go léir go gcaithfimid a bheith ag obair ó bhaile agus is fada linn go dtiocfaidh an lá go mbeidh cead againn filleadh ar an scoil go sábháilte. Seo polasaí na scoile maidir leis an gCi

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99