top of page

Nuachtlitir Meitheamh 2018

A thuistí a chairde,

Tá muidne tagtha go dtí deireadh na bliana arís!! Beidh Rang a Sé ag imeacht uainn ag deireadh na míosa agus beidh na Naíonáin nua ag teacht ar chuairt chuig an scoil ar an 25ú. Rothaí Mór an tSaoil!!!

Ar dtús ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Coiste na dTuistí agus tuismitheoirí a dheineann obair dheonach sa scoil gach seachtain. Murach an cabhair sin ní bheadh cúrsaí chomh maith sa scoil. Míle Míle Míle buíochas.

Tá an chuid is mó den obair déanta againn agus beidh toradh na hoibre sin le feiscint an mhí seo.Tá a lán eachtraí ag tarlú sa scoil agus beidh deis ag tuismitheoirí teacht agus obair na bpáistí a fheiscint.

Seo thíos na heachtraí:

An Rás Spraoi

Míle buíochas do gach duine a cheannaigh na línte don chrannchur a bheidh againn ag an Rás Spraoi an Domhnach seo chugainn. Beidh an Rás a tosnú ag 11.00 ach beidh an clárú ag tosnú ag 9.30. Is féidir clárú ag an scoil ar an Déardaoin agus An Aoine óna 1.30 go dtí 2.30 chomh maith. Tá muidne ag súil le toradh maith ar an mbailiúcháin. Ard mholadh don choiste.

Taispeantas Leabhair

Tá leabhar cumtha ag gach páiste sa scoil. Beidh na leabhair seo críochnaithe an tseachtain seo. Beidh deis ag tuismitheoirí teacht go dtí an scoil ar an Aoine seo chugainn óna 12.30-2.30 agus na leabhair a fheiscint . Beidh an taispeántas sa halla.

Tá obair iontach déanta ag na páistí agus ardmholadh tuilte acu. Bhí ionchur faoi leith ag na múinteoirí iad a mhealladh agus a stiuradh. Buíochas chomh maith dona tuismitheoirí a chabhraíonn leis an leabharlann . Is de bharr a gcuid oibre go bhfuil an méid sin suime ag páistí sna leabhair agus an leitheoireacht.

Lá Spóirt

Beidh lá Spóirt againn i mbliana in ionad Seachtain Spóirt. Titeann an Lá Spóirt ar an 18ú Meitheamh. Beidh ar tuismitheoirí a bpáistí a fhágáil ag Páirc Charman ar an lá. Beidh eachtraí eagraithe le hagahidh gach Rang. Gnáth lá a bheidh ann agus críochnóidh an lá scoile ag 1.30 agus 2.30. BEIDH FÁILTE ROIMH TUISMITHEOIRÍ FREASTAL AR AN LÁ.

Beidh tuismitheoirí a bhfuil grinnfhiosrúchan faighte acu leis an scoil ag cabhrú leis na múinteoirí.

*Má thógann tuismitheoirí griainghraif ar an lá agus má tá aon pháiste/duine seachas do pháiste féin sa ghriainghraif níl cead iad a chur ar aon suíomh cumarsáide gan cead óna tuismitheoirí.

Ceolchoirm

Beidh taispeántas cheoil agus drámaíocht againn ar an 28ú Meitheamh. Tosnóidh an seó ag 12.30 agus beidh na Naíonáin ag dul abhaile 1.30. Leanfaidh an cuid eile den seó ar aghaidh go dtí 2.30.

Beidh fáilte roimh tuismitheoirí freastal ar an seó. Beidh na Naíonáin ar siúl ar dtús agus féach i ndialann do pháiste faoin am bheidh do pháiste ag dul ar an stáidse.

Turais scoile

Beidh gach Rang ag dul ar turas scoile an mhí seo. Beidh nótaí agus téacsanna ag dul abhaile maidir leis na turais. Bí ag faire le bhur dtoil.

Seo iad na dátaí

15/6/2018 Ranganna 3&4

20/6/2018 Ranganna 1&2 Naíonáin Bheaga

22/6/2018 Rang a 6

25/6/2018 Ranganna na Naíonáin Mhóra

26/6/2018 Rang a 5

Laethanta Saoire agus ag filleadh ar scoil.

Beidh laethanta saoire ag na páistí ar an 29ú Meitheamh ag 12.00 a chlog.

Beidh gach Rang ag filleadh ar an Lúnasa 29ú 2018

An Club

Le níos mó ná dhá bhliain déag anois tá seirbhís aire ar fáil do thuismitheoirí sa chlub tar éis scoile. Tá Anne Tormey ag obair ann ón tús. i mbliana beidh Anne ag éirí as a post. Is cailleantas ollmhór í Anne ach guímíd gach rath uirthi ina saol anois agus í ar sos a ghlacadh. Ádh Mór Anne.

123 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page