• Scoil Charman

Lá Spórt


Bhí an spraoi againn ag an lá spórt I bPáirc Charman ar an Luan. Bhí an t-ádh linn leis an aimsir agus tháínig an ghrian amach ag deireadh an lae. Bhí rásaí difriúla ar siúl ar dtús - ag rith, rás na mála, rás na dtrí gcos, ubh agus spúnóg. Thaitin na rásaí go mór le gach duine. Níos déanaí sa lá bhí gníómhachtaí difriúla ar súil m.sh. cluiche peile idir Rang 5 agus Rang 6, cluichí parasúit, cic éirice agus a lán rudaí eile. Bhí áthas ar gach duine nuair a chonaic siad an veain uachtar reoite ag teacht. Bhí sé tuilte ag gach duine!! Míle buíochas do Mhúinteoir Denise as gach rud a eagrú ar an lá. Seo cúpla grianghraif de na páístí ag baint sult as an lá.


Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99