Taispeántas Leabhair


Bhí an páistí ag obair go dian le déanaí ag scríobh agus ag foilsiú leabhair. Bhí na leabhair go léir a rinne siad ar taispeáint sa halla ar an Aoine. Bhí obair iontach déanta ag na páisti agus bhí sé go hiontach go raibh seans ag gach duine na leabhar a léamh. Táimid an-bhródúil astu!

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Athrú ar Dhátaí na Laethanta Saoire

Beatha agus Sláinte Tá súil agam go bhfuil gach duine slán sábháilte. Bhí sé beartaithe againn 18ú &19ú Feabhra a thógaint mar bhriseadh leath téarma an bhliain seo. Bhí saoire eile beartaithe ón 8ú--

Cianfhoghlaim 2021

Tá brón orainn go léir go gcaithfimid a bheith ag obair ó bhaile agus is fada linn go dtiocfaidh an lá go mbeidh cead againn filleadh ar an scoil go sábháilte. Seo polasaí na scoile maidir leis an gCi

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99