Anne ag éirí as a post sa chlub


Bhí Anne Tormey ag cabhrú sa chlub ó 2005. Tá an aithne aici ar na páistí sa scoil. Chaith sí go cineálta leo, agus thug sí mhaith dóibh. Bhí muinín ag na páistí aisti. Tá cinneadh déanta ag Anne éirí as a post beag sa scoil. Guímid gach rath uirthi, agus fad saol sláintiúil. Ádh mór!

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum