top of page

List of Copies & Other Necessities for the New School Year Rang 1- Rang 6


Rang 1

2 A4 mesh folders

1 Cóipleabhar Mata(Junior Sum Copy Book)

4 Cóipleabhar (88 page A11)

2 Project Copies

Pencils, long ruler,rubber,topper and colouring pencils (no markers please)

Please label all copies,folders and stationary with your child’s name.

€25 Art, Crafts & Photocopying to be paid in September.

Rang 2

1 cóipleabhar mata (c3), 4 cóipleabhar 88pg (covered pls),

A4 Display Folder, A4 Plastic folder with fastener.

3 Hardcover A5 notebooks, 1 scrapbook, pencils, long ruler, rubber, topper & colouring pencils.

€ 25 for Art & Crafts & Photocopying to be paid in September.

Rang 3

*Collins Pocket Gem Irish Dictionary.

*Collins Pocket Gem English Dictionary.

2 Maths copies 88pg (C3), (clúdaithe le do thoil / covered please)

4 ordinary 88pg copies, (clúdaithe le do thoil / covered please)

1 spelling notebook

1 B4 writing copy,

1 hardback writing copy for Spellings.

1 zip top mesh A4 pouch.

1 A4 display folder.

Pinn luaidhe, scriosán, biorthóir, peann dearg, rialóir fada crua, pinn luaidhe ildaite.(pencils, eraser,sharpener,red pen, long hard ruler(not bendable), colouring pencils.

Pritt stick (ainm air)

Bosca lipéidí/ box of white labels

Bosca do na leabhair faoin mbord sa rang (fág an clúdach sa bhaile / leave the lid at home)- preferably 30cmx36cm

Meabhrú Tábhachtach ón Múinteoir

Important message from Teacher

Bíodh gach uile rud thuas agat ar an gcéad lá thar n-ais mar beimid á neagrú le chéile.

Please have everything above with you on the first day as we will be organising copies and books.

25 euro for Arts & Crafts & photocopying payable in September.

Rang a 4

1 Chóipleabhar peannaireachta B

2 Chóipleabhair chrua (2 dath difriúl)

2 Chóipleabhair ‘Nature Study’ (glas)

3 ChóipleabhairMhata (88) clúdaithe le’d thoil / covered pls

7 +1 gnáthchóipleabhair (clúdaithe le’d thoil / covered please (Ná ceannaigh leabhar nóta do na litriú Gnáthchóipleabhar le’d thoil).

1 fillteán (mesh with zip)

1 A4 display folder

Pinn luaidhe, scríosnóir, bioróir, peann dearg, rialóir fada crua (not bendable), pinn luaidhe ildaite.

Pritt stick & siosúr (ainm orthu)

Bosca lipéidí/ box of white labels

Bosca do na leabhair faoin mbord sa rang (fág an clúdach sa bhaile / leave the lid at home) preferably 30cmx36cm

1 English dictionary from Rang 3 (Collins Pocket Gem)

€25 Ealáin & photocóipáil (in an envelope marked with child’s name)

Meabhrú Tábhachtach ón Múinteoir

Important message from Teacher

Bíodh gach uile rud thuas agat ar an gcéad lá thar n-ais mar beimid á neagrú le chéile.

Please have everything above with you on the first day as we will be organising copies and books.

Rang 5

Rudaí eile:

*English Dictionary (Collins)

*An Foclóir Beag Gaeilge-Béarla (An Gúm)

Mathematical Set, Calculator.

3 x A4 Hardback Copies, 4 x 88 page copies,

2 x120 page maths copies, 1 mesh folder,

2 x Pritt Stick, 2 x red, black and blue pens,

2 x pencils, 1 x Highlighter. Ruler, notebook for spellings

Long ruler, eraser and sharpener, Colouring pencils (no markers)

A plastic box or basket (for books in the classroom).

€25 for Arts, Crafts and Photocopying.

Rang 6

Le ceannach / To buy

All of these dictionaries are important and will be needed from the first day of term

Foclóir/Dictionaries

 • Foclóir Gaeilge/Bearla (Irish/English, English/Irish)

 • Foclóir Gaeilge/Gaeilge (Irish/Irish)

 • Foclóir Bearla/Bearla (English/English)

Mata/Maths

 • Set Matamaiciúl / Mathematical Set,

 • Áramhán (calculator)

 • 4 Hard back A4copies, with the following labels

 • Obair scoil 1

 • Obair scoil 2

 • Obair Bhaile

 • Nótaí

 • Obair Bhaile

 • 1 copy:

 • Scrúdú Litriú

 • 2 Cóipleabhar Mata / 2 math’s copies

 • 1 Graph Paper Copy

Filteán / Folders

 • 1 Hard Ring Binder Folder

 • 2 packets of plastic pockets (Polly Pockets)

 • 2 packets of dividers

 • A2 Art Portfolio Folder ( Made out of card)

Pinn srl/Pens etc.(le ainm ar gach rud/Names on everything)

 • 2 peann dearg,

 • 2 Peann luaidhe,

 • Biros or ballpoint pens will not be used this year. We will be using a Nexus eco writer which will be available from school in September.

 • 30cm strong ruler

 • Rubber,

 • Sharpener,

 • Highlighter

 • Big Pritt Stick

 • ‘Fix it Strider’ nó Tipp-Ex

 • No Markers, colouring pencils or twistables

 • €25 Ealáin & Ceardaíocht agus photocopáil. Caithfear na rudaí seo ar fad a bheith ag do pháiste ar an gcéad lá ar scoil/Your child will need to have all of the above on the first day back in school.

329 views0 comments

Recent Posts

See All

Chuamar ar ár dturas scoile go dtí Pirates' Cove agus a leithéad de lá a bhí againn! Scaoileamar piléar ar a chéile - Jellyball Blasters! Chuamar ar na báid bumper. Léimeamar timpeall sna mbolgáin ae

bottom of page