top of page

List of Copies & Other Necessities for the New School Year Rang 1- Rang 6


Rang 1

2 A4 mesh folders

1 Cóipleabhar Mata(Junior Sum Copy Book)

4 Cóipleabhar (88 page A11)

2 Project Copies

Pencils, long ruler,rubber,topper and colouring pencils (no markers please)

Please label all copies,folders and stationary with your child’s name.

€25 Art, Crafts & Photocopying to be paid in September.

Rang 2

1 cóipleabhar mata (c3), 4 cóipleabhar 88pg (covered pls),

A4 Display Folder, A4 Plastic folder with fastener.

3 Hardcover A5 notebooks, 1 scrapbook, pencils, long ruler, rubber, topper & colouring pencils.

€ 25 for Art & Crafts & Photocopying to be paid in September.

Rang 3

*Collins Pocket Gem Irish Dictionary.

*Collins Pocket Gem English Dictionary.

2 Maths copies 88pg (C3), (clúdaithe le do thoil / covered please)

4 ordinary 88pg copies, (clúdaithe le do thoil / covered please)

1 spelling notebook

1 B4 writing copy,

1 hardback writing copy for Spellings.

1 zip top mesh A4 pouch.

1 A4 display folder.

Pinn luaidhe, scriosán, biorthóir, peann dearg, rialóir fada crua, pinn luaidhe ildaite.(pencils, eraser,sharpener,red pen, long hard ruler(not bendable), colouring pencils.

Pritt stick (ainm air)

Bosca lipéidí/ box of white labels

Bosca do na leabhair faoin mbord sa rang (fág an clúdach sa bhaile / leave the lid at home)- preferably 30cmx36cm

Meabhrú Tábhachtach ón Múinteoir

Important message from Teacher

Bíodh gach uile rud thuas agat ar an gcéad lá thar n-ais mar beimid á neagrú le chéile.

Please have everything above with you on the first day as we will be organising copies and books.

25 euro for Arts & Crafts & photocopying payable in September.

Rang a 4

1 Chóipleabhar peannaireachta B

2 Chóipleabhair chrua (2 dath difriúl)

2 Chóipleabhair ‘Nature Study’ (glas)

3 ChóipleabhairMhata (88) clúdaithe le’d thoil / covered pls

7 +1 gnáthchóipleabhair (clúdaithe le’d thoil / covered please (Ná ceannaigh leabhar nóta do na litriú Gnáthchóipleabhar le’d thoil).

1 fillteán (mesh with zip)

1 A4 display folder

Pinn luaidhe, scríosnóir, bioróir, peann dearg, rialóir fada crua (not bendable), pinn luaidhe ildaite.

Pritt stick & siosúr (ainm orthu)

Bosca lipéidí/ box of white labels

Bosca do na leabhair faoin mbord sa rang (fág an clúdach sa bhaile / leave the lid at home) preferably 30cmx36cm

1 English dictionary from Rang 3 (Collins Pocket Gem)

€25 Ealáin & photocóipáil (in an envelope marked with child’s name)

Meabhrú Tábhachtach ón Múinteoir

Important message from Teacher

Bíodh gach uile rud thuas agat ar an gcéad lá thar n-ais mar beimid á neagrú le chéile.

Please have everything above with you on the first day as we will be organising copies and books.

Rang 5

Rudaí eile:

*English Dictionary (Collins)

*An Foclóir Beag Gaeilge-Béarla (An Gúm)

Mathematical Set, Calculator.

3 x A4 Hardback Copies, 4 x 88 page copies,

2 x120 page maths copies, 1 mesh folder,

2 x Pritt Stick, 2 x red, black and blue pens,

2 x pencils, 1 x Highlighter. Ruler, notebook for spellings

Long ruler, eraser and sharpener, Colouring pencils (no markers)

A plastic box or basket (for books in the classroom).

€25 for Arts, Crafts and Photocopying.

Rang 6

Le ceannach / To buy

All of these dictionaries are important and will be needed from the first day of term

Foclóir/Dictionaries

 • Foclóir Gaeilge/Bearla (Irish/English, English/Irish)

 • Foclóir Gaeilge/Gaeilge (Irish/Irish)

 • Foclóir Bearla/Bearla (English/English)

Mata/Maths

 • Set Matamaiciúl / Mathematical Set,

 • Áramhán (calculator)

 • 4 Hard back A4copies, with the following labels

 • Obair scoil 1

 • Obair scoil 2

 • Obair Bhaile

 • Nótaí

 • Obair Bhaile

 • 1 copy:

 • Scrúdú Litriú

 • 2 Cóipleabhar Mata / 2 math’s copies

 • 1 Graph Paper Copy

Filteán / Folders

 • 1 Hard Ring Binder Folder

 • 2 packets of plastic pockets (Polly Pockets)

 • 2 packets of dividers

 • A2 Art Portfolio Folder ( Made out of card)

Pinn srl/Pens etc.(le ainm ar gach rud/Names on everything)

 • 2 peann dearg,

 • 2 Peann luaidhe,

 • Biros or ballpoint pens will not be used this year. We will be using a Nexus eco writer which will be available from school in September.

 • 30cm strong ruler

 • Rubber,

 • Sharpener,

 • Highlighter

 • Big Pritt Stick

 • ‘Fix it Strider’ nó Tipp-Ex

 • No Markers, colouring pencils or twistables

 • €25 Ealáin & Ceardaíocht agus photocopáil. Caithfear na rudaí seo ar fad a bheith ag do pháiste ar an gcéad lá ar scoil/Your child will need to have all of the above on the first day back in school.

332 views0 comments

Recent Posts

See All

Rang 1 ar a dTuras Scoile

Chuamar ar ár dturas scoile go dtí Pirates' Cove agus a leithéad de lá a bhí againn! Scaoileamar piléar ar a chéile - Jellyball Blasters! Chuamar ar na báid bumper. Léimeamar timpeall sna mbolgáin ae

bottom of page