Aistear

Tá na Naíonáin Bheaga ag foghlaim faoin bhfeirm. Bímid ag tógáil feirme, ag súgradh le hainmhithe, ag spraoi le gaineamh agus marla agus ag déanamh pictiúr. Tá go leor ainmhithe ar eolas againn anois: bó, muc, caora, cearc, sicín, lacha, asal, capall, madra agus cat.

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99