Aistear

Tá na Naíonáin Bheaga ag foghlaim faoin bhfeirm. Bímid ag tógáil feirme, ag súgradh le hainmhithe, ag spraoi le gaineamh agus marla agus ag déanamh pictiúr. Tá go leor ainmhithe ar eolas againn anois: bó, muc, caora, cearc, sicín, lacha, asal, capall, madra agus cat.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum