top of page

Jubilate Deo

Beidh an ceolchoirm 'Jubilate Deo' le Dan Forrest ar siúl ar Domhnach an 21ú lá de mhí Dheireadh Fomhair ag a 3 a chlog i Séipéal Sráid Rua. Is ceol nua- aoiseach agus bríomhar é 'Jubilaté Deo' agus tá an ceolchoirm oiriúnach do gach aois ghrúpa. Tá gaol speisialta ag Gaelscoil Charman leis an gceolchoirm seo mar beidh daltaí agus iar- dhaltaí na scoile ag canadh ann. Beidh Mia, Lucia agus Faye ó Rang a 5 agus Aoibhinn agus Grace ó Rang a 3 ag canadh leis an 'Wexford School of Music Choir'. Chomh maith le sin beidh Múinteoir Dearbhla ag canadh leis an 'Wexford Festival Singers'.Má tá fonn ort dul go dtí an ceolchoirm tá ticéidí ar fáil ó Wexford Arts Centre.

'Jubilate Deo' by Dan Forrest will be taking place on Sunday the 21st of October at 3 o clock in Rowe Street Church. 'Jubilate

Deo' is an exciting and joyful celebration of music and it is suitable for the whole family. Gaelscoil Charman has a special connection to this concert as pupils and past pupils as well as Múinteoir Dearbhla will be singing in the concert. Mia, Lucia and Faye from Rang a 5 and Aoibhinn and Grace from Rang a 3 will be singing with 'The Wexford School of Music Choir' while Múinteoir Dearbhla will be singing with 'The Wexford Festival Singers'. If you would like to go to this concert, tickets are available from Wexford Arts Centre.

31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page