top of page

Team Hope Christmas Shoebox Appeal

Tá rang a 6 ag glacadh le boscaí as seo amach go dtí an 9.11.18. Muna bhfuil foirm agat, is féidir iad a fháil ó rang a 6.Is fiú go mór iad a dhéanamh agus tá súil agam go mbainfidh sibh taitneamh as iad a cuir le chéile. Féach ar www.teamhope.ie le haghaidh tuilleadh eolais. Bígí linn!

Rang a 6 are accepting shoeboxes from now until the 9.11.18. If you don't have a leaflet, you can collect one from Rang a 6. This is a lovely thing to do with your child and I hope you will enjoy putting them together. See www.teamhope.ie for more information.Bígí linn!

Tá súil againn go mbeidh i bhfad níos mó i mbliana!

22 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page