• Scoil Charman

Siúlóid Spraoi


Tarlófar an Siúlóid Spraoi ar an Aoine, an 26ú de Dheireadh Fómhair. Guímid ar na páistí gléasadh suas i gcultacha Oíche Shamhna ar an lá seo. Is cúis fundaireachta é don scoil mar sin iarraimid oraibh urraíocht a lorg don siúlóid. Is fada linn go dtiocfaidh an lá adus go bhfeicfimid cé chomh cruthaitheach agus is féidir libh a bheith!

Our 'Siúlóid Spraoi' (fun walk) will take place on Friday, 26th October. We ask children to dress in their Halloween costumes on the day. This is a whole- school fundraising exercise and we request that your child seeks sponsorship as safely as they can. We can't wait to see what the day brings and see what creative designs and creatures will turn up! Get cracking!


Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99