• Scoil Charman

Ealaín i Rang a Trí


Bhain na daltaí i Rang a 3 sár-thaitneamh as na cnámharlaigh seo a dhearadh. Bhí spórt agus spraoi acu á mbogadh isteach ina ngluaiseachtaí féin. Tá a gcairactéirí féin acu anois.


Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99