• Scoil Charman

Aistear: Tá Oíche Shamhna linn!


Tá na Naíonáin Bheaga ag foghlaim faoi Oíche Shamhna. Rinneamar puimcín, thógamar teach taibhsí agus ghléasamar suas. Is breá linn ag gléasadh suas!

#NaíonáinBheaga

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99