Aistear: Tá Oíche Shamhna linn!

Tá na Naíonáin Bheaga ag foghlaim faoi Oíche Shamhna. Rinneamar puimcín, thógamar teach taibhsí agus ghléasamar suas. Is breá linn ag gléasadh suas!

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99