Aistear: Tá Oíche Shamhna linn!

Tá na Naíonáin Bheaga ag foghlaim faoi Oíche Shamhna. Rinneamar puimcín, thógamar teach taibhsí agus ghléasamar suas. Is breá linn ag gléasadh suas!

47 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum