top of page

Dealbhóirí i Rang 3

Le déanaí tugadh cnap cré do na páistí chun pota ordóige a dhéanamh. Chomh luath is a bhí sé sin cruthaithe acu, buaileadh smaointí eile nua cruthaitheacha iad. Tá neart samhlaíochta le feiscint ina gcuid cré agus potadóireachta. Bhaineadar an-sult agus suaimhneas as an obair láimhe. Ansin chuireamar an phéint orthu agus d'fheicfeá an bród ina súile acu. Bhí deifir orthu iad a thabhairt abhaile - B'fhéidir gur mhaith leo a bheith ina ndealbhóirí sa todhchaí!

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page