• Scoil Charman

Scríobh Leabhar


Chaith páistí na Gaelscoile neart ama ag obair mar údair agus dearthóirí i rith an théarma seo agus tá torthaí na dea-oibre sin ar thaispeáint sa halla againn faoi láthair.

Tá forbairt an phróiséas scríbhneoireachta le feiceáil go soiléir ó Rang na Naíonáin go Rang 6. Scríobh na páistí plean scéil,ansin dréacht agus ansin chuireadar an leabhar féin le chéile.

Chaith siad am ag léamh a scéil féin do pháistí i rang eile agus bhí deis acu a f(h)éinmheastóireacht a dhéanamh ar na leabhair uilig.

Molaimid go hard na húdáir go léir agus a leabhair.

#NaíonáinMhóra #NaíonáinBheaga #Rang1 #Rang2 #Rang3 #Rang4 #Rang5 #Rang6

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99