top of page

Scríobh Leabhar

Chaith páistí na Gaelscoile neart ama ag obair mar údair agus dearthóirí i rith an théarma seo agus tá torthaí na dea-oibre sin ar thaispeáint sa halla againn faoi láthair.

Tá forbairt an phróiséas scríbhneoireachta le feiceáil go soiléir ó Rang na Naíonáin go Rang 6. Scríobh na páistí plean scéil,ansin dréacht agus ansin chuireadar an leabhar féin le chéile.

Chaith siad am ag léamh a scéil féin do pháistí i rang eile agus bhí deis acu a f(h)éinmheastóireacht a dhéanamh ar na leabhair uilig.

Molaimid go hard na húdáir go léir agus a leabhair.

Recent Posts

See All
bottom of page