top of page

Duaiseanna Bronnta ar Bheirt

Ag tús na bliana d'eagraigh an Lions' Club, Craobh Loch Garman, comórtas scríbhneoireachta bunaithe

ar Mhainistir Selskar.

Bhí ardchaighdeán oibre bainte amach ag an mbeirt acu agus dá bharr sin b'iad

Cádhla Ní Chuirc agus Sadhbh Nic Éinrí ó Rang 5 a bhí roghnaithe mar bhuaiteoirí i mbliana. Seo cúpla grianghraf dóibh ag glacadh lena nduaiseanna.

Maith sibh a chailíní. Is cúis bróid sibh don scoil!

Anuraidh bhronnadh an duais ar Chlarice agus bhí áthas an domhain orainn i mbliana nuair a dúradh linn gur roghnaíodh obair beirte ó Rang 5 arís i mbliana.

Ghlac Mia le teastas aitheantais ar son na scoile ón Lions' Club

33 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page