• Scoil Charman

Duaiseanna Bronnta ar Bheirt


Ag tús na bliana d'eagraigh an Lions' Club, Craobh Loch Garman, comórtas scríbhneoireachta bunaithe

ar Mhainistir Selskar.

Bhí ardchaighdeán oibre bainte amach ag an mbeirt acu agus dá bharr sin b'iad

Cádhla Ní Chuirc agus Sadhbh Nic Éinrí ó Rang 5 a bhí roghnaithe mar bhuaiteoirí i mbliana. Seo cúpla grianghraf dóibh ag glacadh lena nduaiseanna.

Maith sibh a chailíní. Is cúis bróid sibh don scoil!

Anuraidh bhronnadh an duais ar Chlarice agus bhí áthas an domhain orainn i mbliana nuair a dúradh linn gur roghnaíodh obair beirte ó Rang 5 arís i mbliana.

Ghlac Mia le teastas aitheantais ar son na scoile ón Lions' Club


Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99