Duaiseanna Bronnta ar Bheirt

Earlier this year the Wexford Branch of the Lions' Club organised a writing competion for local schools based on

Selskar Abbey.

The standard was extremely high this year and we are delighted to report that

Cádhla Ní Chuirc agus Sadhbh Nic Éinrí ó Rang 5 were chosen as joint winners.Below are a selection of photos of the girls accepting their prizes.

Maith sibh a chailíní. Is cúis bróid sibh don scoil!

Lasy year Clarice (Rang 6) took the honours so we were delighted the girls their able to follow in her footsteps.

Mia accepted a certificate of recognition aon behalf of the school from the Lions' Club.

41 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum

Ósclófar an scoil ar an 31ú Lúnasa agus táimid ag súil le fáilte a chur romhaibh thar n-ais. Is fada linn bhur nuacht agus scéalta go léir a chloisteáil i ndiaidh an tSamhraidh. Tosnófar an scoil ag 8