top of page

Lá Spórt i bPáirc Charman


Lá Spórt – 18ú Meitheamh Dé Máirt (Tuesday)

Áit: Páirc Charman -Drop your child at Páirc Charman in the morning.

Am: Naíonáin 9.00am – 1.30 p.m

Rang 1-6 9.00am – 2.30 p.m

Gléasann na páistí i ndathanna _____________________ ar son an chontae ________________.

(Children dress in colours of___ , as per the county___.)

Rudaí atá ag teastáil: (Needed on the day)

Cóta báistí, uachtar gréine, lón agus cúpla deoch.( Raincoat, suncream, lunch and some drinks).

Please apply suncream befors school.

Fearas do na rásaí : Equipment required for races – kept in a bag

  • Rás na Malaí : Sac nó mála láidir ( Sack race:Sack or strong bag/ Pillowcase for younger classes)

  • Rás na dtrí gcos: Carabhat nó Riteoga nó scairf.(3Legged race: Tie/Tights or scarf)

  • Spúnóg milseoige agus práta (Dessert spoon and medium sized Potato)

  • Lámhainní don Tarraingt Téide ( for older classes – gloves for Tug Of War)

Children to be collected from Páirc Charman. Notify the múinteoir when leaving.

Rang Contae Dathanna

Naíonáin Bheaga Longford/Wicklow Blue + Yellow

Naíonáin Mhóra Louth Red + White

Rang 1 Kildare White

Rang 2 Dublin Navy + Blue

Rang 3 Meath/ Offaly Green+ Yellow

Rang 4 Wexford Purple + Gold

Rang 5 Laois Blue + White

Rang 6 Kilkenny Black + Amber

65 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page