• Scoil Charman

Bronnadh na nDuaiseanna 2019


Tá an-áthas orainn duaiseanna agus teastais a bhronnadh ar pháistí ar leith i ngach rang i mbliana.

Na catagóirí a bhí i gceist againn ná:

1.Gaeilgeoir den Scoth,

2.Duine Cneasta agus Cabhrach,

3. Iarracht is Fearr,

4. Duine Deabhéasach.

Molaimid sibh go hard na spéire! Maith sibh agus Comhghairdeas libh.

I Rang na Naíonán Bheaga bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Cearbhall agus Tess

2. Ella agus Pádraig

3. Róisín agus Zoey

4. Reuben agus Leah

I Rang na Naíonán Mhóra bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Will

2. Ellie agus Lúsaí

3. Eibhlín agus Sonnie

4. Dónal

I Rang a hAon bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Cara

2. Hugo

3.Sophia Agus Kyle

4. Calum

I Rang a Dó bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Amelia agus Daithí

2. Martha agus Cian

3. Pilib

4. Éanna

I Rang a Trí bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Aaron agus Luke

2. Caitlín

3. Hollie agus Caoimhe

4. Aoibheann

I Rang a Ceathair bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Ciarán

2. Caylee

3. Riain

4. Millie

I Rang a Cúig bhronnadh teastas agus duais ar:

1. Sadhbh Ní Ailín

2. Sianna

3. Aoife

4. James

#NaíonáinMhóra #NaíonáinBheaga #Rang1 #Rang2 #Rang3 #Rang4 #Rang5

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99