top of page

Ag ullmhú do Lá na Máithreacha

Rinne páistí i Rang a hAon bláthchuach speisialta dona Mamaí féin. Rinne siad na bláthanna as páipéar, adhmad agus cairtchláir. Roghnaigh siad a ndathanna féin.

Nach álainn iad!

Tá súil againn go raibh lá sona ag na máithreacha go léir.


Children in Rang a hAon made a special bouquet of flowers for their own Mammy. They used paper, wood and cardboard. They all chose a special combination of colours.

Aren't they fab!

We hope all Mammies enjoyed their day.


81 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page