• Scoil Charman

Céad Chomaoineach i Rang a Trí

Caithfidh go raibh Dia an-shásta linn mar sheol Sé lá breá brothallach dúinn ar an Satharn 12/09/2020.

Bhí dhá searmanas Comaoinigh léite ag an athair Mícheál - Aifreann amháin ag a 10.00a.m agus ceann eile ag 11.30a.m. agus bhí na páistí gléasta go hálainn ina n-éadaí speisialta.

Bhí muintir na bpáistí ábalta freastal ar an searmanas ar líne an bhliain seo.

Searmanas difriúil a bhí ann - páiste le beirt - ach dá bharr sin bhí atmaisféar ciúin, cráifeach sa séipéal.

11 views

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99