Distance Learning 2021

We are all disappointed to be working from home and we can't wait for the time when we can safely return to school.

We hope everyone is happy and safe at home in the meantime.


Below is our policy to facilitate Distance Learning.

Polasaí na Scoile maidir leis an gCianf
.
Download • 397KB

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum

Ósclófar an scoil ar an 31ú Lúnasa agus táimid ag súil le fáilte a chur romhaibh thar n-ais. Is fada linn bhur nuacht agus scéalta go léir a chloisteáil i ndiaidh an tSamhraidh. Tosnófar an scoil ag 8