top of page

Fáilte roimh Múinteoir Dearbhla, ár bPríomhoide Nua

Táimid ar ais ar scoil ar feadh coicíse anois agus ba mhaith linn fáilte is fiche a chur roimh ár bPríomhoide nua, Dearbhla Mhic Chaoilte - Múinteoir Dearbhla.


Is ó Chill Chainnigh ó dhúchas í agus tógadh í trí mhean oideachas na Gaeilge. Ta seaneolas ag Dearbhla ar Ghaelscoil Charman mar mhúin sí anseo ó 2006 ar aghaidh go dtí 2021 nuair a ghlac sí ról an phríomhoide. Guímid gach rath uirthi sa ról nua sin agus tá áthas orainn go léir a bheith ag obair faoina cúram.


Cuirimid fáilte roimh ár múinteoirí nua sa scoil freisin - Múinteoir Regina, Múinteoir Mairéad agus Múinteoir Darragh.

Go raibh sibh uilig sona sásta ag obair linn i nGaelscoil Charman!

103 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum

bottom of page