top of page

Lá Domhanda na Leabhar

Bhí lá iontach againn ar 'Lá Domhanda na Leabhar' i mbliana. Bhí an- chuid daltaí nua againn ar scoil an lá sin cosúil le Mario, Elsa, Wally agus fiú tháinig daltaí ó Hogwarts chun cuairt a thabhairt orainn! Bhí seans ag na hardranganna léitheoireacht a dhéanamh leis na bunranganna ar an lá agus bhíodar an- chabhrach. Bhí tóraíocht againn chun Wally a aimsiú sa scoil chomh maith.Ní haon ionadh gur bhaineamar an méid sin taitneamh as an lá mar is aoibhinn linn leabhair a léamh i nGaelscoil Charman.


We had a great day on World Book Day. We had lots of visitors on the day like Mario, Elsa, Wally and even students form Hogwarts paid us a visit. The higher classes got a chance to do some buddy reading with the lower classes on the day. We also had a 'Cá bhfuil Wally?' hunt around the school and he was hiding everywhere! It's no wonder that we had such a good day on World Book Day because we really love reading here in Gaelscoil Charman.

24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page