Lisa Hannigan - an Ceoltóir

D'éist Rang a hAon le ceol Lisa Hannigan agus thaitin sé go mór leo. Dhathaigh siad a portráid agus scríobh Farris, Tom, Layla, Mary-Kate, Séimí, Hannah, Daithí agus Oliver cúpla abairt fúithi.

Seo an toradh:


Rang a hAon really enjoyed listening to Lisa Hannigan's music. They learned a little about her life too. They coloured in individual pieces of her portrait and some children wrote a few sentences about her. Here is the result:


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum