top of page

Rith Rudolf i Rang 4

Mar chuid den Bhrat Ghníomhaí Scoile shiúil Rang a Ceathair suas an bóthar go Páirc Mhin Ní Riain chun rith timpeall ar an gcosán ann agus chun beagán spórt agus spraoi a bheith acu san fhaiche imeartha.

As part of ' Active Schools Flag' the children in Rang a Ceathair walked up the road to Min Ryan Park to run around the track there and also to have a little fun in the playground!


31 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page