top of page

Seó Damhsa le Johnny

Ar feadh an leath téarma seo ó bhrise na Samhna bhí cleachtadh damhsa ar siúl ag pobal Gaelscoil Charman le Johnny. Rinne Johnny obair na gcapall linn agus bhaineamar an sult as. Rinneamar seó chun an cleachtadh seo go léir a leiriú. Ar an drochuair ní raibh cead lucht féachanna mór a bheith againn da réir le na srianta. Ach le cabhair Kyle, Luke agus Darragh as Rang a 6 bhíomar in ann a taispéantais a thaifead. GRMA lads. Bainigí taitneamh as na físeanna go léir thíos.

68 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page