top of page

Sean airgead i Rang 1

Agus sinn ag foghlaim faoi airgead sa rang Mata, thug Múinteoir Denise isteach an sean airgead atá aici chun féachaint ar na seannótaí agus na sean bhoinn agus na hathraithe a tháinig orthu thar na blianta. Bhí cúpla bonn níos sine ná Mamó agus Daideo!

While we were learning about money in our Maths class, M brought in her old money to look at the old punts and old coins - Some were older than Grannies and Grandads!

Do you remember the 5p scilling, 10p floirin and the ha'penny???

41 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page