Slán agus Beannacht, a Mhúinteoir Áine.

D'fhágamar slán le Múinteoir Áine ar 25/06/2021. Bhí ceiliúradh againn taobh amuigh chun ómós, meas agus grá a thaispeáint di. Tugadh suíochán speisialta di os chomhair na ranganna uilig agus léirigh na páistí dánta agus amhráin di. Bronnadh leabhar speisialta di - litreacha agus deafhocail ó dhaoine difriúla, idir liath agus leanbh.

Sheas na páistí i nGarda Onóir óna hoifig ar aghaidh agus timpeall Cosán Mháire agus bhronn ár rúnaí Caroline bláthanna di ag an deireadh.

Braithfimid uainn thú, a Mhúinteoir Áine. Guímid sonas, rath agus sláinte ort.

Go maire tú an chéad agus gur fada bhuan thú thú a chara.


Slán agus Beannacht, a Mhúinteoir Áine.

190 views0 comments

Recent Posts

See All

Lá Spórt 2021

Ní raibh an aimsir ró lách dúinn ach d'éirigh linn an chuid a dhéanamh.Bhí spórt agus spraoi againn ar scoil ar na laethanta spórt. Ghlac na páistí páirt i Lá Spórt difriúil ar thalamh na scoile i mbl