Slán le Múinteoir Gaye

D'fhágamar slán le Múinteoir Gaye ar an Déardaoin 20/01/2022. D'éirigh sí as an bpost i ndiaidh 15 bliain a chaitheamh linn i nGaelscoil Charman. Ba mhúinteoir den scoth í, a bhí lán de ghreann agus de chomhairle. Chabhraigh sí go mór le páistí (agus múinteoirí) le cúrsaí Mata agus cúrsaí Léitheoireachta agus bhí ceann ciallmhar uirthi i gcónaí.

D'oibrigh sí go dian le Coiste na dTuismitheoirí ina ról mar thuismitheoir freisin agus gabhaimid buíochas ó chroí léi as ucht gach uile rud a rinne sí ar son na scoile.

Tá a ré thart anseo agus guímid gach rath uirthi - don ré atá roimpi.Go raibh míle maith agat.


Go n-éirí go geal leat, a Mhúinteoir Gaye!55 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí atmaisféar scanrúil i Rang a hAon inniu., Tháinig brídeoga marbha, cheerleaders gorthaithe, ninja s, minions, Super Mario, cait, fear grinn marbh, Duba agus Charmander, creachadóir/ foghlú mara, M