Tá an Fhoirgneamh Scoile ar Oscailt!!!

Ar an gcéad lá de mhí Márta d'osclaíodh doirse na Gaelscoile arís go hoifigiúil agus chuireamar fáilte roimh Páistí na naíonán Beaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1 & Rang 2.


Bhí áthas ar Mhúinteoir Áine, Caroline, Tony, múinteoirí na ranganna sin, agus múinteoirí na tacaíochta foghlama na haghaidheanna áille go léir a fheiscint arís.

Go bhfanfaimid ar oscailt anois chun fáilte a chur roimh na Ranganna Sinseareacha ar ball!


39 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum