Tá an Fhoirgneamh Scoile ar Oscailt!!!

Ar an gcéad lá de mhí Márta d'osclaíodh doirse na Gaelscoile arís go hoifigiúil agus chuireamar fáilte roimh Páistí na naíonán Beaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1 & Rang 2.


Bhí áthas ar Mhúinteoir Áine, Caroline, Tony, múinteoirí na ranganna sin, agus múinteoirí na tacaíochta foghlama na haghaidheanna áille go léir a fheiscint arís.

Go bhfanfaimid ar oscailt anois chun fáilte a chur roimh na Ranganna Sinseareacha ar ball!


26 views0 comments

Recent Posts

See All

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99