Tá an Fhoirgneamh Scoile ar Oscailt!!!

Ar an gcéad lá de mhí Márta d'osclaíodh doirse na Gaelscoile arís go hoifigiúil agus chuireamar fáilte roimh Páistí na naíonán Beaga, Naíonáin Mhóra, Rang 1 & Rang 2.


Bhí áthas ar Mhúinteoir Áine, Caroline, Tony, múinteoirí na ranganna sin, agus múinteoirí na tacaíochta foghlama na haghaidheanna áille go léir a fheiscint arís.

Go bhfanfaimid ar oscailt anois chun fáilte a chur roimh na Ranganna Sinseareacha ar ball!


35 views0 comments

Recent Posts

See All

Lá Spórt 2021

Ní raibh an aimsir ró lách dúinn ach d'éirigh linn an chuid a dhéanamh.Bhí spórt agus spraoi againn ar scoil ar na laethanta spórt. Ghlac na páistí páirt i Lá Spórt difriúil ar thalamh na scoile i mbl