Torthaí an Shuirbhé ó Rang 6

Aimsigh na torthaí ag an nasc seo thíos:

Suirbhé_
.rtf
Download RTF • 71.95MB

.
19 views0 comments

Recent Posts

See All

Bhí Rang a hAon an-ghníomhach sa Mhata an tseachtain seo idir cluichí, dul amach sa thimpeallacht agus tógáil. Seo cúpla grianghraf de na páistí ag obair: https://drive.google.com/drive/folders/15Yaum