top of page

Na Riascaigh

Lá breá brothallach a bhí ann ar an Máirt agus sinn ag tabhairt ar aghaidh do Thearmann Éanacha Fiáine, atá suite sna Riascaigh. D'fhoghlaim na páistí faoin ionad féin agus faoi na héin a thagann ann i rith na bliana. D'fhoghlaim siad faoi Mamaigh na hÉireann freisin. Tá 27 Mamaigh na hÉireann againn - arbh fhéidir leat iad a ainmniú?

8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page