Rince Gaelach

Gach leibhéal:

Máirt - 2.45 – 3.30

Teagmháil

Sarah - 087 786 3165

Drámaíocht

Naíonáin Bheaga agus Naíonáin Mhóra:

Aoine - 2.45 – 3.30

Rang a hAon agus Rang a Dó

Aoine - 3.30 – 4.30

Rang a Trí agus Rang a Ceathair

Aoine - 4.30 - 5.00

Rang a Cúig agus Rang a Sé

Aoine - 5.00 - 5.30

Teagmháil 

Olga - 087 685 8457

Ceachtanna Giotáir

Rang a hAon - Rang a Sé

Luan - 2.30 - 3.30

Céadaoin - 2.30 - 3.30

Aoine - 2.30 - 3.30

Teagmháil

Kevin - 086 223 7819

Déan Teangmháil Linn

Fón Oifige: (053) 9124227

Fax: (053) 9126392

Ríomhphoist: gaelscoilcharman@gmail.com

Seoladh 

Gaelscoil Charman

An Charraig Bhán Thuaidh

Loch Garman

Y35 XW99