Eolas Ranga

Eolas Ranga:
 

Foireann na Scoile

Príomhoide: Dearbhla Mhic Chaoilte

Leasphríomhoide: Denise Sayers

Naíonáin Bheaga: Donna Ní Néill

Naíonáin Bheaga: Regina Ní Thoirnéir

Naíonáin Mhóra:   Alison Ní Ghormáin

Rang a hAon:       Denise Sayers

Rang a Dó:           Barra Ó Céibheannaigh

Rang a Trí:            Mairéad Ní hIfearnáin

Rang a Ceathair:  Seán Ó Corcora

Rang a Cúig:        Daragh Halpin

Rang a Sé:           Deirdre Nic Dhonnacha

                            /Niamh Nic Fheorais

Tacaíocht Foghlama:

Máire Ní Chiardubháin

Gaye Ní Mhurchú

Máire T. Roycroft