top of page

Eolas Ranga

Eolas Ranga:
 

Foireann na Scoile

Príomhoide: Dearbhla Mhic Chaoilte

Leasphríomhoide: Denise Sayers

Naíonáin Bheaga: Donna Ní Néill

Naíonáin Mhóra:   Deirdre Ní Bhroinn

                            /Niamh Nic Fheorais

Rang a hAon:       Denise Sayers

Rang a Dó:           Barra Ó Céibheannaigh

Rang a Trí:            Niamh Nic Ghiolla Mhaith

Rang a Ceathair:  Seán Ó Corcora

Rang a Cúig:        Alison Ní Ghormáin

Rang a Sé:            Éabha Reade Dearle      

Tacaíocht Foghlama:

Máire Ní Chiardubháin

Máire T. Roycroft

Cúntóir Riachtanais Foghlama:

Aisling Uí Fhionnagáin

bottom of page