Class Information

Foireann na Scoile

Príomhoide: Áine Uí Ghionnáin

Leasphríomhoide: Denise Sayers

Naíonáin Bheaga: Donna Ní Néill

Naíonáin Bheaga: Niamh Nic Fheorais

Naíonáin Mhóra:   Alison Ní Ghormáin

Rang a hAon:       Deirdre Nic Dhonnacha

Rang a Dó:           Barra Ó Céibheannaigh

Rang a Trí:            Denise Sayers

Rang a Ceathair:  Máire T. Roycroft

Rang a Cúig:        Seán Ó Corcora

Rang a Sé:            Éabha Dearle